จัดส่งพนักงานดูแลผู้สูงอายุ-ผู้ป่วย

 • จัดส่งพนักงานดูแลผู้สูงอายุผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองได้ และช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
 • จัดส่งพนักงานดูแลผู้ป่วยระยะพักฟื้น
 • จัดส่งพนักงานดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม อัลไซเมอร์ ผู้ป่วยทางจิต โรคพาร์กินสัน
 • จัดส่งพนักงานดูแลผู้ป่วยที่เป็นโรคเรื้อรัง เช่นโรคความดัน โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคไต โรคมะเร็ง
 • จัดส่งพนักงานดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์ , อัมพาต
 • จัดส่งพนักงานดูแลผู้ป่วยเส้นเลือดหัวใจตีบ
 • จัดส่งพนักงานดูแลผู้ป่วยให้อาหารทางสายยาง เจาะคอ ดูดเสมหะ
 • จัดส่งพนักงานดูแลผู้ป่วยที่ให้อาหารทางสายยาง
 • จัดส่งพนักงานดูแลผู้ป่วย โรคหลอดเลือดในสมอง
 • จัดส่งพนักงานดูแลผู้ป่วย ปิดทวาร มาอยู่หน้าท้อง
 • จัดส่งพนักงานดูแลผู้ป่วยที่ไม่รู้สึกตัว

หน้าที่โดยสังเขป

 • ดูแลกิจวัตรประจำวันทั่วไป อาบน้ำ-เช็ดตัว เปลี่ยนเสื้อผ้า
 • ดูแลการขับถ่าย - จัดยาและอาหาร
 • วัดไข้ วัดความดัน
 • ดูแลเรื่องความสะอาดของที่อยู่ของคนไข้ ร่างกาย เสื้อผ้า ของใช้ ผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วย
 • ดูแลเรื่องการขับถ่าย การนอนไม่เป็นเวลา การพลิกตัว ตะแคง เพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับ การทำแผลในกรณีคนไข้มีแผลกดทับ
 • มีกิจกรรมร่วมกับผู้สูงอายุ การพูดคุย อ่านหนังสือให้ผู้ป่วยฟัง การฟังดนตรี การร้องเพลง และการทำกายภาพบำบัดเบื้องต้นหรือนวดให้ผ่อนคลายพร้อมถึงการพูดคุยกับผู้สูงอายุ
 • มีกิจกรรมนอกสถานที่ เดินสวนสาธารณะ ที่ปลอดภัย เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศ
 • คอยสังเกตอาการของคนไข้ หรือ ผู้สูงอายุ อยู่ตลอดเวลา ในกรณีผิดสังเกตจะแจ้งให้ญาติทราบทันที